חוק הספורט

חובת הביטוח:

בהתאם להוראות חוק הספורט – אגודות ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד יבטחו את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם.

תיקונים 10 ו-15 לחוק:

מטרת תיקונים 10 ו-15 לחוק הספורט הייתה לפטור קטגוריות שונות של ספורטאים תחרותיים מהחובה לערוך ביטוח תאונות אישיות על פי הוראות חוק הספורט.

חובת עריכת הביטוח בחוק מוטלת על אירגוני הספורט.
על האגודות ואירגוני הספורט אשר החובה לבטח מוטלת עליהן, לבחון כל ספורטאי וספורטאי תחרותי האם הוא פטור או שמא חובה לערוך בגינו ביטוח ספורטאים.

להלן הפירוט:

מי פטור מחובת הביטוח?

 1. ספורטאים המקבלים שכר מעל שכר המינימום מעיסוקם בספורט.
  לגביהם קיים כיסוי של הביטוח הלאומי על פי ענף תאונות עבודה, כמי שעובדים בארגון הספורט.
  חשוב לציין, הפטור אינו אוסר על קיום כיסוי נוסף לספורטאים, ניתן ורצוי לבטח ספורטאים מקצוענים בביטוח תאונות אישיות בנוסף לכיסוי המצוי בביטוח לאומי.
 2. ספורטאים שהם תלמידים, הלומדים במערכת לימודים המפוקחת ע"י משרד החינוך.
  לגביהם קיים כיסוי ביטוח תאונות אישיות לפי חוק לימוד חובה.
 3. ספורטאים בליגה למקומות עבודה ובפעילויות תחרותיות הנתמכות על ידי מקום העבודה. לגביהם קיים כיסוי של הביטוח הלאומי, ענף ביטוח נפגעי עבודה.
 4. ספורטאים אשר אינם מקבלים שכר או תמורה אחרת – החידוש העיקרי בתיקון 15.
  ספורטאים אלה לא מכוסים בהכרח מכוח חוק או ביטוח אחר ועלולים במקרה של תאונה לאבד את מקור פרנסתם.
  לפיכך, על אף שהינם פטורים מחובת עריכת ביטוח, יש לשקול לערוך ביטוח תאונות אישיות על פי חוק הספורט.

מי אינו פטור מחובת הביטוח?

 1. ספורטאים תחרותיים שמקבלים שכר או תמורה אחרת אך שכרם מתחת לשכר המינימום.
 2. חיילים שהם ספורטאים תחרותיים – אין פטור וחלים עליהם הכללים המפורטים לעיל.
  יצוין כי זכאותם של חיילים לפי חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), מוגבלת לגבי פעילות ספורטיבית בהתאם להוראות החוק הנ"ל.

הערות:
העובדה שבמספר קטגוריות לא חלה על הספורטאים החובה לערוך ביטוח, אין פירושה שהאגודה או הארגון אינם רשאים לערוך ביטוח תאונות אישיות לספורטאים על פי שיקול דעתם.
לגבי האגודות והארגונים עצמם, אין כל שינוי במצב הקודם לגבי ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידים ויש להמשיך ולערוך את הביטוחים כנהוג.

לסיכום:

 • שחקן הלומד במסגרת בית ספרית המפוקחת ע"י משרד החינוך לא חייב בביטוח (מבוטח חוק חינוך חובה).
 • שחקן שמרוויח מעל שכר מינימום בחודש – לא חייב בביטוח (מבוטח מביטוח לאומי).
 • שחקן שלא מרוויח כלל (0₪) – לא חייב בביטוח (מומלץ לבטח בשל העדר כיסוי ביטוחי אחר).
 • שחקן שמרוויח מתחת לשכר מינימום – חייב בביטוח (אלא אם יש לו פוליסת ביטוח תאונות אישיות פרטי העומד בתנאי חוק הספורט ותקנותיו וחתומה על ידי חברת הביטוח).
 • גם במקרים בהם אין חובה בביטוח, אנו ממליצים לבטח את כלל השחקנים בביטוח תאונות אישיות על פי חוק הספורט ותקנותיו.


כל הנ"ל מוצג לידיעה בלבד

הצטרפו לחברים בפייסבוק