הנחיות מעודכנות לענפי הספורט התחרותי

Facebook
WhatsApp
Email

 

במסמך שהפיץ אתמול (1.6) משרד התרבות והספורט לגופי הספורט ולרשויות המקומיות, מפרט המשרד בהנחיות מעודכנות הנוגעות לפעילות בכל הענפים.

המסמך מפרט שורה של צעדים וכללים המחייבים את האיגודים והתאחדויות הספורט, את אגודות הספורט, ואת הספורטאים הפעילים באופן אישי, לצורך שמירה על בריאות ומניעת הידבקות והדבקה בנגיף הקורונה.
המשרד מציין כי "הקפדה על יישום הכללים והאחריות האישית של כל אחד מכם, היא מחויבת המציאות ומהווה תנאי ליכולתנו להמשיך בתהליך החזרת הספורט באופן הדרגתי לשגרה מהר ככל שניתן."

להלן עיקרי ההנחיות:

הפעילות בכל הענפים תותר במסגרת "קפסולת אימון" קבועה של עד חמישים אנשים כולל מאמן וצוות מקצועי, בכפוף לגודל המתקן ולמספר האנשים המותר במקום לפי כללי התו הסגול. במהלך הפעילות יש
להקפיד על מרחק של שני מטרים בין המתאמנים. חל איסור על קיום מגע בין המתאמנים במסגרת הקפסולה הקבוצתיות בכל עת, למעט מגע בין זוגות ספורטאים קבועים בענפים הרלוונטים, כדוגמת ענפי
הקרב.

במידה ואחד מחברי הקפסולה לא מרגיש טוב, יש לו חום מעל 38 מעלות או שיעול או קושי בנשימה )למעט שיעול או קושי בנשימה הנובעים ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת( עליו להיבדק באופן מידי. במידה ומתקבלת תשובה חיובית, כל הקפסולה נכנסת מיד לבידוד של 14 יום ואימוניה מופסקים.

  • אין להשתמש במלתחות ו/או מקלחות משותפות.
  • כל פעילות המתבצעת בזוגות, הזוג יהיה קבוע.
  • יש למנות "ממונה קורונה" בכל איגוד ובכל אגודה. הממונה מטעם האגודה יעבוד מול הרשות המקומית ויוודא את קיום ההנחיות. כמו כן, יש למנות ממונה קורונה למתחמים ברשויות המקומיות המשמשים את כלל הספורט ברשות.
  • באולמות רב-תכליתיים בהם ייעשה שימוש במחיצות הפרדה בין המגרשים – בכל מתחם ניתן לקיים פעילות של קפסולה נפרדת.

בנוסף מפרט המסמך המלא הוראות נקודתיות בענפי הספורט השונים.

מאחלים ומייחלים לחזרה מלאה ובריאה בהקדם!

דילוג לתוכן