משרד החינוך והספורט מפרסם כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילויות

Facebook
WhatsApp
Email

משרד התרבות והספורט פרסם (1.6) כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילות ספורט, בהתאם לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה.

המסמך עוסק בתנאי הכניסה והיציאה מישראל – רשאים להיכנס לישראל, ספורטאים העונים על אחד התנאים הבאים: ישראלים או זרים ובני משפחתם שאינם תושבי ישראל או אזרחיה.

זרים ובני משפחתם שלהם היתר העסקה לשנה, יסדירו עבורם אישור עליה למטוס ישירות מול הלשכה המקומית של רשות האוכלוסין וההגירה; זרים ללא היתר העסקה יפנו מוקדם ככל הניתן, באמצעות האיגוד או התאחדות הספורט הרלוונטיים לעניין, למר דודו מלכא בדוא"ל duduma@most.gov.il ,לצורך קבלת
המלצת מנכ"ל משרד התרבות והספורט, ועם המלצה זו יפנו ללשכה המקומית של רשות האוכלוסין וההגירהלקבלת אישור עליה למטוס.

אסורה יציאת אזרחים ותושבים ישראליים, למעט חריגים, למדינות הבאות: אוקראינה, אתיופיה, ברזיל, דרום אפריקה, הודו, מקסיקו, טורקיה, רוסיה, ארגנטינה. איסור היציאה למדינות אלו לא יחול אזרחים זרים או על מי שיטוס דרך מדינות אלו בטיסת קונקשיין, בתנאי שישהו פחות מ-12 שעות בשטח שדה התעופה בלבד. האיסור תקף בשלב זה עד לתאריך 2021.6.13.

ספורטאי מקצועי ישראלי )כהגדרתו בתקנות( ומלווהו הנדרש לשם השתתפות בתחרות, רשאים לצאת לאותן מדינות לצורך השתתפות בתחרות, ובלבד שהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי מדובר באדם כאמור, ובלבד שוועדת החריגים השתכנעה שיציאתם מישראל חיונית; לקבלת אישורים כאמור יש לפנות
למר דודו מלכא בדוא"ל duduma@most.gov.il

למסמך המלא

דילוג לתוכן