חברי הנהלת אליצור

ezion

אלי עציון

יו"ר אליצור eli@ashdir.com

מוטי

מוטי הוכמן

ממלא מקום יושב ראש homoti7@013.net

man-in-suit-and-tie

דני קליסקי

יו"ר ועדת כספים dan49651@gmail.com

תמונה תומר ברזילי

עו"ד תומר ברזילי

גזבר tbarzilay@gmail.com

דורון הלל

יו"ר ועדת מפעלים doronh60@gmail.com

ליאור איזנברג - לאתר

ליאור איזנברג

יו"ר ועדת שחמט chess4all@walla.co.il

רחלי יונגר

רחלי יונגר

חברת הנהלה surilevi22@gmail.com

מרב לוי

מרב לוי

חברת הנהלה

שורי

שורי לוי

חברת הנהלה surilevi22@gmail.com

יאיר מרוקו

יאיר מרוקו

חבר הנהלה yair@vyn.co.il

רועי שרוני

רועי שרוני

חבר הנהלה rosha@walla.com

man-in-suit-and-tie

דפנה קרמר

חברת הנהלה dafikr@gmail.com

חברי ועדת ביקורת

אבי גולדברג

אבי גולדברג

יו"ר ועדת ביקורת
avi@cherut.co.il

אלי שפר

אלי שפר

חבר ועדת ביקורת
elish685@gmail.com

מאיר ברכיה לאתר

מאיר ברכיה

חבר ועדת ביקורת
shomronteam@gmail.com

חברי בית הדין

man-in-suit-and-tie

עו"ד קובי קונוביץ

חבר בית הדין

man-in-suit-and-tie

עו"ד איל בר לב

חבר בית הדין

man-in-suit-and-tie

עו"ד דודי הרשקוביץ

חבר הנהלה

צביקה ליבר

צבי ליבר

חבר בית הדין

צוות עובדים

man-in-suit-and-tie

תום גרשונוביץ

מנהל פעילות ופיתוח ספורט
sport@elitzur.org.il

man-in-suit-and-tie

הדס פרוכטר

מנהל ליגת אליצור להתעמלות
a.h.fruchter@gmail.com

man-in-suit-and-tie

שני עזריאל

רכזת פעילות
shani@elitzur.org.il