חברי הנהלת אליצור

ezion

אלי עציון

יו"ר אליצור

מוטי

מוטי הוכמן

ממלא מקום יושב ראש

man-in-suit-and-tie

דני קליסקי

יו"ר ועדת כספים

man-in-suit-and-tie

עו"ד תומר ברזילי

גזבר

דורון הלל

יו"ר ועדת מפעלים

ליאור איזנברג - לאתר

ליאור איזנברג

יו"ר ועדת שחמט

רחלי יונגר

רחלי יונגר

חברת הנהלה

מרב לוי

מרב לוי

חברת הנהלה

שורי

שורי לוי

חברת הנהלה

יאיר מרוקו

יאיר מרוקו

חבר הנהלה

רועי שרוני

רועי שרוני

חבר הנהלה

man3

דפנה קרמר

חברת הנהלה

חברי ועדת ביקורת

אבי גולדברג

אבי גולדברג

יו"ר ועדת ביקורת

אלי שפר

אלי שפר

חבר ועדת ביקורת

מאיר ברכיה לאתר

מאיר ברכיה

חבר ועדת ביקורת

חברי בית הדין

man-in-suit-and-tie

עו"ד קובי קונוביץ

חבר בית הדין

man-in-suit-and-tie

עו"ד איל בר לב

חבר בית הדין

man-in-suit-and-tie

עו"ד דודי הרשקוביץ

חבר הנהלה

צביקה ליבר

צבי ליבר

חבר בית הדין

צוות עובדים

man-in-suit-and-tie

תום גרשונוביץ

מנהל פעילות ופיתוח ספורט