חברי הנהלת אליצור

ezion

אלי עציון

יו"ר אליצור

מוטי

מוטי הוכמן

ממלא מקום יושב ראש

דני קליסקי

יו"ר ועדת כספים

תומר ברזילי

עו"ד תומר ברזילי

גזבר

דורון הלל

דורון הלל

יו"ר ועדת מפעלים

ליאור איזנברג - לאתר

ליאור איזנברג

יו"ר ועדת שחמט

רחלי יונגר

רחלי יונגר

חברת הנהלה

מרב לוי

מרב לוי

חברת הנהלה

שורי

שורי לוי

חברת הנהלה

יאיר מרוקו

יאיר מרוקו

חבר הנהלה

רועי שרוני

רועי שרוני

חבר הנהלה

עידית סילמן

חברת הנהלה

חברי ועדת ביקורת

אבי גולדברג

אבי גולדברג

יו"ר ועדת ביקורת

אלי שפר

אלי שפר

חבר ועדת ביקורת

מאיר ברכיה לאתר

מאיר ברכיה

חבר ועדת ביקורת

חברי בית הדין

עו"ד קובי קונוביץ

חבר בית הדין

עו"ד איל בר לב

חבר בית הדין

עו"ד דודי הרשקוביץ

חבר הנהלה

צביקה ליבר

צבי ליבר

חבר בית הדין

צוות עובדים

תום גרשונוביץ

מנהל פעילות ופיתוח ספורט