משרד התרבות והספורט מפרסם (7.3) כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילות ספורט

Facebook
WhatsApp
Email

משרד התרבות והספורט הפיץ (7.3) חוזר בו מפורטים ההיתרים וההגבלות המעודכנות לספורט עממי, תחרותי, מקצועי ומתקני ספורט.

 1. פעילות ספורט עממי
  בנוגע לפעילות ספורט עממי מורה המשרד כי:

  1.1 ניתן לקיים פעילות ספורט עממית, לרבות פעילות מודרכת בתשלום, בכפוף למגבלות ההתקהלות הכלליות) 20 משתתפים במבנה ו-50 בשטח פתוח (ולשמירה על ריחוק של 2 מ' בין המשתתפים בפעילות).

  1.2 ניתן לקיים חוגים, לרבות חוגי ספורט לילדים ונוער ברשויות או באזורים שצבעם ירוק, צהוב או "כתום גבולי", במקום פתוח) לרבות במתקני ספורט בשטח פתוח בכפוף לתנאים שלהלן:

  – הפעילות בקבוצות קבועות של עד 20 משתתפים במבנה ועד 50 משתתפים בשטח פתוח;
  – כל קבוצה קבועה תפגוש מדריך אחד קבוע לכל היותר בכל המפגשים;
  – יישמר מרחק של שני מטרים בין משתתף אחד לאחר בכל עת, והפעילות לא תכלול מגע בין המשתתפים;
  – המרחק בין קבוצה אחת לאחרת לא יפחת מ-100 מטרים;
  – ימונה נאמן קורונה, אשר יהיו אחראי על שמירת הכללים המנויים בתקנות אלה בפעילות
  (למען הסר ספק, אין מדובר בפעילות קבוצות ספורט תחרותיות, הרשומות באיגוד או התאחדות ספורט, עליהן יחולו הכללים בסעיף 2 להלן).

  1.3 פעילות במסגרת בריכות, מכוני כושר וחדרי סטודיו מותרת לבעלי אישור "תו ירוק" בלבד – ראו התנאים המפורטים בסעיף 4 להלן. פעילות ספורטאים תחרותיים ומקצועיים במתקני ספורט אלו ניתן לקיים, בנפרד, כמפורט ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיפים 2 ו-3 להלן.

המשך פירוט במסמך המלא

למסמך המלא >>

דילוג לתוכן