ספורט עממי

נהלי הגשת בקשות תמיכה באירועים 

מאז הקמת המרכז ב1938, פועלת אליצור למען קידום הספורט, בשלל ענפים ובפריסת רשויות רחבה.

פעילויות המרכז בכל שנות קיומה הינה קידום ספורט תחרותי, הקמת קבוצות, טיפוח ספורטאים וכיו"ב.
אך בד בבד שמה אליצור דגש נרחב על תמיכה בספורט העממי למען קידום בריאות הציבור, על העלאת המודעות והשלכות פעילות זו על שגרת חיינו.
אירוע ספורט עממי הינו אירוע, בין שהוא תחרותי ובין שאינו תחרותי, אשר רוב המשתתפים בו אינם נדרשים להיות רשומים באיגוד או בהתאחדות ספורט כלשהי.
בפעילויות אלה, הדגש הוא אינו על הישגים טובים יותר, אלא על השתתפות רחבה ככל האפשר של פעילים, כולל כאלה שספורט איננו חלק מעיסוקם היומיומי.
קיום פעילויות אלה כחלק מתרבות הפנאי, מעלה את חשיבות ומודעות העיסוק בספורט, וההשלכות לערכיו הבריאותיים והשיפור באיכות החיים בקרב הציבור הרחב

על כן, אליצור ישראל קוראת לגופי ספורט, רשויות מקומיות, מועצות אזוריות, איגודים ואגודות, לעיין בנהלים ואמות המידה לתמיכות בספורט עממי אשר נמצאים באתר ולהגיש בקשות לקבלת תמיכות באירועים שלכם.

פרטים נוספים יש לפנות אלינו:

בדוא"ל:   sport@elitzur.org.il
או בוואטסאפ

להלן טפסים לעיון:

הצטרפו לחברים בפייסבוק