פורסם מודל התמיכות לשנת 2023

Facebook
WhatsApp
Email

אגודות אליצור היקרות!

בשעה טובה פורסם על ידי משרד הספורט מודל התמיכות לשנת 2023!
מצ"ב קובץ אקסל עם סכומי התמיכה לכל קבוצה, יש לבדוק שמספרי הקבוצות הרשומות הן אכן היו הקבוצות הפעילות בעונת 21/22.

במידה וחסרה קבוצה ואתם חושבים שהיא זכאית לתקצוב, יש לשלוח מייל למשרד הספורט מחלקת תמיכות, לכל המאוחר עד לתאריך 28.9.2023

Tmichotsport@most.gov.il

כל הפרטים באתר המשרד
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/associations_clubs_2023

דילוג לתוכן