משרד התרבות והספורט מפרסם הבהרה בנושא פעילות ספורט מבוגרים המחייבת מגע

Facebook
WhatsApp
Email

משרד התרבות והספורט פרסם בתחילת השבוע הבהרה בנושא פעילות ספורט של מבוגרים המחייבת מגע, בהתאם להנחיות שלהלן:

1 .הגעה למקום הפעילות תיעשה תוך שמירה על הנחיות התחבורה המפורסמות במשרד הבריאות.
2 .הפעילות תתבצע בכפוף להוראות התו הסגול למקומות פתוחים לציבור, או התו הסגול למקומות עבודה, לפי
הענין, ובהתאם להגבלות על התקהלות מותרת, במבנה או בשטח פתוח, לפי העניין.
3 .במהלך כל הפעילות יש להימנע ככל האפשר ממגע בין המשתתפים (למעט מגע שהינו הכרחי לביצוע
הפעילות). יודגש, כי פרט למגע הכרחי כאמור, יישמר בכל עת מרחק של שני מטרים בין המשתתפים.
4 .הפעילות תתקיים ללא קהל.
5 .ניתן לקיים פעילות כאמור במסגרת קפסולות קבועות בלבד, בהתאם למגבלות האמורות בסעיף 2 לעיל.
6 .אין לקיים טורנירים, ליגות או פעילות הכוללת יותר מקפסולה קבועה אחת.
7 .יש לנקוט באמצעים הנדרשים לצורך שמירה על היגיינה אישית, לרבות שטיפת ידיים לפני הכניסה למקום
הפעילות, במהלכה ועם סיומה.
8 .יש להקפיד על שימוש בציוד אישי בלבד ולהימנע, ככל הניתן, מהעברת ציוד בין המשתתפים בפעילות.
9 .שימוש במלתחות, מקלחות משותפות ובמתקני מים ייעשה בכפוף להנחיות משרד הבריאות המפורטות
בהוראות המנהל לענין זה.
10 .על כל הנוכחים לעטות מסכת אף ופה, למעט בשעה שהם משתתפים בפעילות הספורטיבית.

על המסמך חתום רז פרויליך – המנהל הכללי

למסמך המלא

דילוג לתוכן