הסדרי החזרה לפעילות ספורט תחרותי

חדר המצב של השלטון המקומי פרסם היום את הסדרי החזרה לפעילות ספורט תחרותי, בהתאם להוראות שקבע משרד הבריאות ומשרד התרבות והספורט. טבלת החזרה כוללת את ענפים הספורט השונים, סוג המתקן (פתוח/סגור/מקורה), גודל הקפסולה (מספר אנשים מקסימלי באימון), תנאים כללים לאימון (אחראי תחום, ניקוי/חיטוי, שמירת מרחקים וכו') ותנאים ספציפים לסוג האימון. בנוסף מפרט המסמך תחומי אחריות, […]