הנחיות מעודכנות לענפי הספורט התחרותי

  במסמך שהפיץ אתמול (1.6) משרד התרבות והספורט לגופי הספורט ולרשויות המקומיות, מפרט המשרד בהנחיות מעודכנות הנוגעות לפעילות בכל הענפים. המסמך מפרט שורה של צעדים וכללים המחייבים את האיגודים והתאחדויות הספורט, את אגודות הספורט, ואת הספורטאים הפעילים באופן אישי, לצורך שמירה על בריאות ומניעת הידבקות והדבקה בנגיף הקורונה. המשרד מציין כי "הקפדה על יישום הכללים […]