כללים עדכניים בנוגע לפעילות ספורט (25.12.2020)

בהתאם לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש משרד התרבות והספורט מפרסם (25.12) כללים עדכניים לפעילות ספורט עממית, תחרותית, פעילות ספורטאים מקצועיים ומפעלים בינלאומיים. בין ההוראות קובע המשרד כי ניתן לצאת ממקום המגורים, שלא באמצעות כלי רכב ממונע, לצורך פעילות ספורט של יחיד או אנשים הגרים באותו מקום.אין לקיים חוגי ספורט, ואין לפתוח מכוני […]