משרד התרבות והספורט מפרסם (7.3) כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילות ספורט

משרד התרבות והספורט הפיץ (7.3) חוזר בו מפורטים ההיתרים וההגבלות המעודכנות לספורט עממי, תחרותי, מקצועי ומתקני ספורט. פעילות ספורט עממי בנוגע לפעילות ספורט עממי מורה המשרד כי: 1.1 ניתן לקיים פעילות ספורט עממית, לרבות פעילות מודרכת בתשלום, בכפוף למגבלות ההתקהלות הכלליות) 20 משתתפים במבנה ו-50 בשטח פתוח (ולשמירה על ריחוק של 2 מ' בין המשתתפים […]