משרד החינוך והספורט מפרסם כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילויות

משרד התרבות והספורט פרסם (1.6) כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילות ספורט, בהתאם לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה. המסמך עוסק בתנאי הכניסה והיציאה מישראל – רשאים להיכנס לישראל, ספורטאים העונים על אחד התנאים הבאים: ישראלים או זרים ובני משפחתם שאינם תושבי ישראל או אזרחיה. זרים ובני משפחתם שלהם היתר העסקה לשנה, יסדירו עבורם אישור […]